Loading

 
 
 

返回到 室内公园

Galaxy Schwarzwald

埃尔丁温泉的成功在德国西南部的黑森林蒂蒂湖得到了延续。得益于德国的第一条大滑板滑道,这个水上乐园强烈吸引着各个年龄段的游客

835 m

Slide Length

Indoor Project

 

Opening in 2015

 
 

 

室内乐园

大型玻璃钢水滑道,长度162,00
大型玻璃钢水滑道,长度134,00
不锈钢大滑板,长度67,00
大型不锈钢水滑道,长度90,00
不锈钢自由落体高速滑道,长度28,00
家庭宽体滑道,长度24,00

户外乐园

4道不锈钢竞速滑道,总长度306,00
4道家庭宽体滑道,长度24,00

www.badeparadies-schwarzwald.de